Modules en vrijwilligerswerk

Een universiteit moet haar studenten niet alleen een gespecialiseerde opleiding geven, maar hen ook aanzetten hun intellectuele ontplooiing in een breder kader te plaatsen.
Daarom biedt Lerkeveld een vormingsprogramma aan dat openstaat voor alle studenten, maar ook voor personeelsleden van de universiteit én externen. Het programma steunt op drie belangrijke pijlers van onze samenleving: de sociale, de culturele en de religieuze/spirituele.
In ons programmaboekje vind je een overzicht van de ateliers/seminaries en modules die dit jaar georganiseerd worden. Je krijgt een korte inhoudelijke beschrijving en de data en locaties waarop ze plaatsvinden.
Een atelier of seminarie bestaat in de regel uit 7 of 8 bijeenkomsten van telkens anderhalf à twee uur. Een module uit 4 bijeenkomsten van telkens twee uur. De begeleiders creëren ruimte voor dialoog en discussie. De ateliers vragen een actieve inbreng van de deelnemers.

Prijs en inschrijven

 • Studenten Lerkeveld:
  gratis (tenzij anders vermeld)
 • Externen: €5 per avond
Schrijf je hier in

Overzicht modules en vrijwilligerswerk

 1. Luisterend spreken
 2. Creatief schrijven
 3. Wereldmodule
 4. Weekend: the Wonder of Wandering
 5. About Belgium
 6. Leesgroep: Existentiële vragen
 7. Inspirerende films
 8. Vind je eigen weg / Find your own path
 9. Weekend: Vind je eigen weg

 10. LG Charity
 11. Garden module Lerkeveld
 12. KU Leuven Engage: een kennismaking
 13. Volunteering - Engagement als vrijwilliger

 14. Jezuïeten: wie zijn ze, wat heb je aan ze?
 15. Narratio - Op bezoek bij de paters
 16. Accende, Inspired Leadership - junior en senior edition
 17. Eigen kweek
 18. Let's sing

Meer info:

016 39 84 77
Inhoudelijk coördinator: Pater Walter Ceyssens s.j.
Mail: walter.ceyssens@jesuits.net