Modules en vrijwilligerswerk

Een universiteit moet haar studenten niet alleen een gespecialiseerde opleiding geven, maar hen ook aanzetten hun intellectuele ontplooiing in een breder kader te plaatsen.
Daarom biedt Lerkeveld een vormingsprogramma aan dat openstaat voor alle studenten, maar ook voor personeelsleden van de universiteit én externen. Het programma steunt op drie belangrijke pijlers van onze samenleving: de sociale, de culturele en de religieuze/spirituele.
In ons programmaboekje vind je een overzicht van de ateliers/seminaries en modules die dit jaar georganiseerd worden. Je krijgt een korte inhoudelijke beschrijving en de data en locaties waarop ze plaatsvinden.
Een atelier of seminarie bestaat in de regel uit 7 of 8 bijeenkomsten van telkens anderhalf à twee uur. Een module uit 4 bijeenkomsten van telkens twee uur. De begeleiders creëren ruimte voor dialoog en discussie. De ateliers vragen een actieve inbreng van de deelnemers.

Prijs en inschrijven

  • Studenten Lerkeveld:
    gratis (tenzij anders vermeld)
  • Externen: €5 per avond
Schrijf je hier in

Overzicht modules en vrijwilligerswerk 2023-2024

Er zijn een aantal modules enkel beschikbaar in het Engels.
Bekijk de Engelse versie van deze pagina voor meer info.

Meer info:

016 39 84 77
Inhoudelijk coördinator: Pater Walter Ceyssens s.j.
Mail: walter.ceyssens@jesuits.net