Bezoek & Inschrijven

Bezoekdagen

Op 25 maart en 22 april 2023 vinden de bezoekdagen plaats, telkens tussen 10:00-12:00 en 13:30-16:00. Bekijk intussen onze virtuele rondleiding door Lerkeveld. Studenten geven je uitleg over onze kamers, activiteiten en faciliteiten. Verder kan u nog Walter Ceyssens, inhoudelijk coördinator op Lerkeveld contacteren.

Inschrijven voor nieuwe studenten

Schrijf je hier in

Belangrijk!
Inschrijven kan enkel ONLINE via het bovenstaande inschrijvingsformulier.
Wie inschrijft moet een korte motivatiebrief schrijven en zal in de loop van het jaar deelnemen aan één van de modules/workshops (drie tot vier avonden) die we tijdens het jaar organiseren.
We bieden dus niet enkel woongelegenheid, maar ook een huisprogramma en een manier van samenleven.
Het huisprogramma van Lerkeveld is gebouwd op drie belangrijke pijlers: een sociale, een culturele en een religieuze/spirituele. Bedoeling is de cultureel-maatschappelijke horizon van de student te verbreden, verrijken en verdiepen.
Inschrijving houdt voor geen van de partijen een verbintenis in. Het biedt met andere woorden geen enkele garantie op selectie voor een kamer en deelname aan ons project.
De belangrijkste selectiecriteria zijn ‘motivatie’ en ‘engagement’. Andere criteria zijn:

  • Verhouding universitair/niet-universitair
  • Verhouding jongens/meisjes
  • Verhouding studierichtingen
  • Broers/zussen

Voor meer info kan u mailen naar Dirk van Tricht.

Herinschrijven studenten Lerkeveld

Schrijf je hier in

Indien u al een kamer huurt op Lerkeveld en u zich opnieuw wenst in te schrijven, vul dan het bovenstaande herinschrijvingsformulier in.