Inschrijvingsformulier voor nieuwe studenten

Niet voor Lerkies! Zij vullen het herinschrijvingsformulier in.

Het doel van deze informatie is een duidelijk beeld te hebben van je motivatie en je verwachtingen. Vul daarom het inschrijvingsformulier eerlijk, volledig en verzorgd in.

Motivatiebrief

Je kan deze brief schrijven in een Word-document en dit hieronder uploaden. In de brief willen we graag een beschrijving van jouw persoonlijke achtergrond en engagementen terugvinden. Tracht zeker een antwoord te geven op onderstaande vragen:

Motivatiebrief uploaden *

De bestandsnaam moet van de vorm "voornaam_achternaam_geboortedatum" zijn (bv. jan_peeters_200469.docx). Hierbij wordt de geboortedatum uitgedrukt als DDMMJJ. (.docx, .txt en .pdf toegestaan)

Persoonlijke gegevens

Pasfoto *

De bestandsnaam moet van de vorm "voornaam_achternaam_geboortedatum" zijn (bv. jan_peeters_200469.jpg). Hierbij wordt de geboortedatum uitgedrukt als DDMMJJ. (.jpg, .jpeg en .png toegestaan)

Voornaam *

Familienaam *

Roepnaam

Geslacht *
Thuisadres

Straat *

Huisnummer *

Postcode *

Gemeente *

Telefoonnummer *
Opgelet! Het telefoonnummer moet in de vorm "+[landcode][rest van nummer]" zijn (bv: 0412/34 56 78 wordt ingevuld als +32412345678). Bekijk deze lijst als u uw landcode niet weet.

E-mail *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Bankrekeningnummer (voor terugstorting waarborg) *

Gezinsinformatie

Vader / Stiefvader / Voogd

Familienaam

Voornaam

E-mail

Telefoonnummer
Opgelet! Het telefoonnummer moet in de vorm "+[landcode][rest van nummer]" zijn (bv: 0412/34 56 78 wordt ingevuld als +32412345678). Bekijk deze lijst als u uw landcode niet weet.

Moeder / Stiefmoeder / Voogd

Familienaam

Voornaam

E-mail

Telefoonnummer
Opgelet! Het telefoonnummer moet in de vorm "+[landcode][rest van nummer]" zijn (bv: 0412/34 56 78 wordt ingevuld als +32412345678). Bekijk deze lijst als u uw landcode niet weet.

Overige

Heb je een studiebeurs?


Rook je? *Wat zijn jouw grootste interesses? *

Geef een kort overzicht van je studies vanaf het middelbaar onderwijs. *

Welke studie wil je volgend jaar aanvatten of voortzetten? *