Wereldmodule

1ste semester - Lerkeveld (Zaal 5)

Ma 14/10 zr. Jeanne Devos

In het lijden van de armen, maar meer nog in hun veerkracht vond zr. Jeanne haar ware roeping als missionaris. Vanuit die veerkracht brachten ze een beweging voor huispersoneel op gang. Over de grenzen van taal en religie heen stelt die hun waardigheid als mens voorop. Tot op vandaag maakt dit voor miljoenen vrouwen en kinderen het verschil wat betreft waardig werk en waardig leven voor de volgende generaties.


Ma 21/10 prof. em. Yvan Verbakel

Jullie worden de duurzaamheidsleiders van morgen. Ethisch ondernemen concreet maken, dagelijks omgaan met steeds schaarser wordende natuurlijke rijkdommen, betonstop, lokaal produceren, eerlijke arbeid beiden, mensen kansen bieden. Een workshop wordt u aangeboden in dialoogvorm, waarin vooral praktijkgetuigenissen aan bod komen, met uitdagende moeilijke maatschappelijke keuzes.
Als moderator biedt prof. em. Yvan Verbakel jullie de mogelijkheid aan om via recente concrete cases uit het beroepsveld van grote infrastructuurprojecten de horizon te verkennen.


Ma 28/10 dhr. Jörg Gebhard

Wat doet detentie met een mens? Sinds meer dan 20 jaar bezoekt JRS Belgium detentiecentra. We willen samen met deze mensen een stuk van hun weg gaan. We willen hun rechten verdedigen. We willen hun hoop geven en dat teruggeven waarna ze het meest verlangen: waardigheid. Onze workshop zal ons confronteren met de vraag die de belangrijkste maatstaf voor elk beleid zou moeten zijn: wat is het effect ervan op mensen? In dit geval niet alleen op de mensen in detentie, maar ook op de mensen die zij vasthouden, de mensen die zij bezoeken, enz.


Ma 5/12 prof. Jan Wouters: Een Europese blik op de wereldproblemen van vandaag

Onze wereld staat voor gigantische uitdagingen: klimaatwijziging, pandemieën, gewapende conflicten, ontwikkelingsproblemen voor landen in het zuiden, de crisis van de liberale democratieën, schendingen van de mensenrechten, … De vraag is wat de Europese Unie hieraan kan doen. Hoe gaat Europa concreet om met de grote wereldproblemen van vandaag? Heeft het de middelen, de instrumenten, en de nodige politieke wil om een doeltreffende bijdrage te leveren? Die vragen zullen in deze sessie centraal staan.


Steeds van 20:00 tot 22:00
Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., projectverantwoordelijke van Lerkeveld.