Vrijwilligerswerk

Een engagement als vrijwilliger

1ste en/of 2de semester - op locatie

In Lerkeveld willen we niet enkel het brein stimuleren, maar ook het hart en de handen. Daarom werken we samen met organisaties die, elk op hun eigen manier, mensen met specifieke noden helpen. Je kan vrijwilligerwerk doen voor een van deze organisaties. Een medewerker van de organisatie zal je actief ondersteunen.
Vrijwilligerswerk duurt meestal twee semesters, behalve voor "Onderwijsbuddy Leuven-Centraal", "Huis van het Kind Leuven", " 't Lampeke" en "MindMates", waar vrijwilligerswerk voor één semester ook een optie is.
Tijdens examens en de voorbereidingsperiode hiervan (de blok) kan u uw vrijwilligerswerk op pauze zetten.

Vrijwilligerswerk naar keuze

In de onderstaande tekst zullen alle organisaties waarmee we samenwerken kort voorgesteld worden. U weet echter misschien van een organisatie in de buurt of een organisatie waarmee u resoneert. Als u hier nog geen vrijwilligerswerk voor hebt gedaan, als het geen deel is van uw opleiding en er een contactpersoon is om u te ondersteunen, kan u de suggestie naar Walter Ceyssens s.j. sturen of hierover met hem praten.

Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel, volwassenenwerking

Deze begeleidingsdienst voor volwassenen is actief in de pleegzorg voor personen met een handicap en psychiatrische problematiek. Zij begeleiden deze personen binnen verschillende woonvormen zoals het doorstromingshuis, een huis voor lang verblijf, wonen in een gezin of bij familie, logeerzorg en ‘Mobiele en Ambulante begeleiding met vrijwilliger’. Zij doen dit steeds samen met de ondersteuning van gezinnen en vrijwilligers. Zo ontstaat een waardevolle driehoeks-werking tussen cliënt, gezin/vrijwilliger en de dienst.

Meer info: www.pleegzorgvolwassenen.be

Wzc Annuntiaten Heverlee

In het woon- en zorgcentrum Annuntiaten Heverlee is er vrijwilligerswerk in alle soorten en maten:

Er is echter voor elk wat wils. En belangrijk: jouw hulp is voor onze bewoners een enorme opkikker en motivatie.

Meer info: www.wzcah.weebly.com

MindMates buddy team

Was u vorig academiejaar of afgelopen semester aanwezig bij MindMates Mental Health Training? Dan kan u deel uitmaken van het MindMates buddy team, waarin in uw sociale vaardigheid en behulpzaamheid verder kan ontwikkelen.
We zijn er van overtuigd dat er veel studenten zijn die andere studenten willen helpen. Langs de andere kant weten we dat er veel studenten zijn die moeite hebben met het vinden van hun plaats in het studentenleven. Elkaar een handje helpen zodat meer studenten zich goed voelen in Leuven, dat is ons doel.

Meer info: https://www.kuleuven.be/stuvo/gezondheid/mentale-gezondheid/mindmates/buddywerking/index.html

VZW Walden

Walden biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning bij hun re-integratie in de maatschappij en beschikt daarom over twee werkingen waarbinnen vrijwilligers een waardevolle en welkome bijdrage kunnen leveren. Heb je een vlotte babbel of ben je een fijne, rustige luisteraar, dan is dit de plek voor je!
Wonen: Je wordt de buddy van één van de bewoners van de gemeenschapshuizen of studio’s. Op regelmatige basis spreek je af en je onderneemt een leuke activiteit, waartoe de persoon alleen niet komt. Je kan een stadswandeling maken, een filmpje meepikken, sporten, koken of rustig op een bankje een babbeltje slaan. De bedoeling is dat je de bewoner uit zijn (t)huis trekt en hem of haar even laat ontsnappen aan de eenzaamheid. Voor deze activiteiten is er een budget voorzien, dus je hoeft dit niet op eigen kosten te doen. Ben jij degene die iemand weer de wereld laat (her)ontdekken?
Ontmoetingscentrum ’t Hoeckhuys: Als vrijwilliger ben je present in het ontmoetingscentrum, je organiseert samen met de leden een sportief of cultureel aanbod of je zet je eigen talenten in en organiseert een workshop aerobics, yoga of kick-box! Hou je niet zo van organiseren, maar ben je goed in het op gang brengen van onderhoudende gesprekken of ben je een goede luisteraar dan ben je zeker welkom in ’t Hoeckhuys.

Meer info: www.vzwwalden.be

Buurtwerk 't Lampeke

Buurtwerk 't Lampeke vzw is een Leuvense organisatie. Ze werkt (in 2020 al 50 jaar lang) vanuit de Ridderbuurt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting.
Centraal staat het realiseren van de grondrechten voor iedereen, met expliciete aandacht voor mensen in armoede en sociale uitsluiting.
Er zijn 5 deelwerkingen: dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube, buurthuis ’t Lampeke en gezinswerking Prego.
Essentieel hierbij zijn laagdrempelige, warme ontmoetingsplekken in de buurt, die een versterkende plaats zijn om zowel talenten als sociale netwerken te ontwikkelen. Er is een uitgebouwde basiswerking (buurt-maaltijden, huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang, theaterbezoeken ...) met specifieke projecten (fietsen, sport, circus, gezondheid, duurzaamheid, theater ...). Het werken met vrijwilligers is een belangrijk én noodzakelijk gegeven binnen deze werking.
De mogelijkheden voor vrijwilligers zijn zeer divers: koken, huiswerkbegeleiding, sporten, fietsen herstellen, activiteiten begeleiden, tuinieren, met kinderen of jongeren werke...

Meer info: www.lampeke.be

Onderwijsbuddy Leuven-Centraal

Heb je altijd al eens een gevangenis vanbinnen willen zien? Wil je iets doen dat directe social impact heeft? Word dan voor één semester buddy van een gedetineerde student hoger onderwijs. Studeren in detentie is een pad vol obstakels. Vanzelfsprekendheden zoals toegang tot Toledo, downloaden van video’s of afprinten van cursusteksten zijn er niet. Jij biedt praktische ondersteuning aan je buddy in Leuven- Centraal binnen het Learning Inside Out project. Zo zorg je er mee voor dat toegang tot hoger onderwijs ook voor mensen in detentie een realiteit blijft.
Het programma bestaat uit een korte startbijeenkomst, een uitgebreide kennismaking met de buddy’s in Leuven-Centraal en regelmatige beschikbaarheid voor kleine praktische taken.

I.s.m. KU Leuven Engage, Vlaams ondersteuningscentrum voor het Volwassenonderwijs, Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie (KU Leuven)

Huis van het Kind Leuven

In ‘Huis van het Kind Leuven’ zijn alle gezinnen welkom, van bij de zwangerschap tot 24 jaar.
Ouders kunnen er bij het onthaal (ma t.e.m. vr 9-12.30u en di t.e.m. do ook van 13.30u-17u) terecht met alle vragen over gezin of opvoeding.
Er is een opvoedbibliotheek waar gratis educatieve materialen uitgeleend kunnen worden.
Ouders kunnen een afspraak maken voor gratis opvoedadvies.
We huisvesten een consultatiebureau, waar kinderen tussen 0 en 3 jaar opgevolgd worden.
In de speelplek kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders, grootouders of anderen komen spelen en even op adem komen.
Ook organiseren we tal van groepsactiviteiten, zoals workshops babymassage, yoga, infoavonden over scheiding, straffen en belonen, ….
Met Kirikou verzamelen we tweedehands kindermateriaal om te schenken aan gezinnen die het moeilijk hebben.
De Koala-werking in Sint-Maartensdal voorziet groeps-momenten voor kwetsbare gezinnen in Casablanca.
Naast deze deelwerkingen werken we samen met tal van Leuvense partnerorganisaties in het kader van projecten, evenementen, ….
Samen met jou bespreken we in een kennismakings-gesprek naar welke deelwerking jouw voorkeur uitgaat.

Meer info: www.huisvanhetkindleuven.be/vrijwilligerswerk-huis-van-het-kind-leuven

Het Huis

Elk kind heeft recht op persoonlijk contact met beide ouders. Door bepaalde omstandigheden, zoals bv. een vechtscheiding, ziet het kind vaak één van de ouders niet meer. De rechtbank kan beslissen dat dit persoonlijk contact moet (her)opgebouwd worden op een veilige en neutrale plaats onder begeleiding en toezicht. Het Huis biedt als neutrale bezoekruimte die mogelijkheid aan, waarbij het contact met de bezoekouder tweemaal per maand, gedurende telkens twee uren georganiseerd wordt. Centraal staan de veiligheid, welzijn en integriteit van het kind. Hiervoor staan de begeleiders garant. Hun taken zijn van cruciaal belang. Zij observeren het bezoek, ondersteunen het indien nodig en brengen schriftelijk verslag uit na het bezoek. Het Huis maakt inhoudelijk verslagen van de contactmomenten voor de rechtbank en de raadslieden en onderscheidt zich zo van andere neutrale bezoekruimtes.
Het Huis werft geëngageerde vrijwilligers aan en leidt ze op. Het is gevestigd in de tuinzaal van het Dondeynehuis en vindt plaats op de eerste en derde zaterdag van de maand en de woensdagnamiddag ervoor. Dit vrijwilligerswerk houdt een engagement in van een voor- of namiddag om de 2 weken.

Meer info: www.hethuis.be

Poverello

In onze samenleving hebben wij meerdere vormen van voedselbedeling, als gaarkeukens, voedselbanken, en plaatsen waar mensen die het nodig hebben tegen een symbolische prijs kunnen eten, zoals bij Poverello. Voor € 1,20 kan je er een driegangenmenu krijgen. 70% van ons voedsel krijgen wij, 30% kopen wij met geld dat wij ophalen. We zijn afhankelijk van vrijgevigheid, want we gebruiken geen overheidsgeld.
In Leuven komen er dagelijks 70 tot 90 armen - wij noemen hen onze gasten - langs voor een middagmaal. Voor onze medewerkers, allen vrijwilligers, zijn hun behoeften niet enkel eten, drinken en slapen, maar ook welkom zijn, thuis komen, een luisterend oor vinden, hun waardigheid terugkrijgen. Bij Poverello mag iedereen volledig zichzelf zijn, iedereen wordt er gelijk behandeld, met respect voor ieders eigenheid. Er zijn verschillende vormen van engagement mogelijk (koken, afwassen, schoonmaken, de bar open houden, klussen, schilderen, een zieke bezoeken …), ook wat uren betreft.

Samana Vlaams-Brabant en Brussel

Wanneer je geraakt bent door ziekte of een beperking is regelmatig contact houden met anderen niet altijd zo vanzelfsprekend meer. Datzelfde geldt voor wanneer je als mantelzorger, dag in dag uit, de zorg voor iemand op je schouders hebt liggen. Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte of zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Met tal van activiteiten en projecten, in verschillende vormen en maten, willen we hun levenskwaliteit verbeteren. Het kan gaan van activiteiten in groep, tot één-op-één ontmoetingen, van een luisterend oor bieden, tot een avondje voetbal of cultuur, van fysieke, tot telefonische of digitale ontmoetingen. Ga aan de slag als huisbezoeker, vrijwilliger binnen de Duowerking of als vrijwilliger binnen de Buddywerking (specifiek voor deelnemers met een psychische kwetsbaarheid). Overal staat het warm en menselijk contact centraal.
Bij het maken van de match wordt er rekening gehouden met jouw interesses, mogelijkheden en verwachtingen.

Meer info: www.samana.be/word-vrijwilliger
minakshi.motie@samana.be
0473 56 48 70

Het Roerhuis

Ben je graag onder de mensen? Heb je zin om je passie of talent te delen of wil je gewoon een handje helpen en je sociaal engagement vergroten? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij OC Het Roerhuis! Het Roerhuis is een kleinschalige voorziening, net buiten de ring van Leuven, die woon- en dagondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. "Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig."
Zowel onze professionele begeleiders als onze vrijwilligers begeleiden onze volwassen cliënten, die heel wat levenservaring hebben, vanuit een gelijkwaardige basishouding, in wederzijdse dialoog, met respect voor ieders eigenheid en ieders recht op een kwaliteitsvol leven. Vrijwilligers komen wekelijks of maandelijks op vaste momenten of enkel bij bepaalde evenementen. Dit bepaal je zelf in functie van jouw agenda. Wat past het best bij jouw talent, interesse en verwachting?

Meer info: www.hetroerhuis.be
www.facebook.com/HetRoerhuis
wilfried.jorissen@hetroerhuis.broedersvanliefde.be
016 310 308

Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., projectverantwoordelijke van Lerkeveld.

Senior Support in Woonzorgcentrum Dijlehof & UZ Leuven

Met Senior Support brengt UP studenten en senioren in contact met elkaar. We creëren verbinding over de generaties heen tijdens activiteiten die zowel jong als oud ontspannen, uitdagen of plezier brengen.
UP slaat hiervoor de handen in elkaar met woonzorgcentrum Dijlehof en UZ Leuven Campus Gasthuisberg. Dankzij deze unieke combinatie maak je kennis met de zorg voor, en de zorgen van, ouderen in verschillende leefomgevingen:

Dit krijg je ervoor terug:

Iets voor jou?
Zet dan zeker 3/10 (19:00-21:00) in je agenda en stel je kandidaat zodat we je kunnen contacteren voor een kennismakend gesprek.
Meer info: cindy.vanasselbergh@kuleuven.be