Vind je eigen weg

Coaching voor knooppunten in je leven

1ste of 2de semester - Lerkeveld - individueel

Je staat voor een belangrijke keuze in je studie of werk. Misschien wil je het over een heel andere boeg gooien.

Stel je je soms één van deze vragen? Bij ‘Vind je eigen weg’ heb je een begeleider als klankbord. Hij helpt je om je koers te bepalen.
Levenswijsheid en inspiratie vinden we in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola die tot op vandaag relevant blijft.