Leesgroep: Existentiële vragen

1ste semester - Lerkeveld (grote spreekkamer)

Gedurende 4 weken bespreken we telkens een hoofdstuk uit het recente boek (2021) van Johannes Röser ‘Auf der Spur des Unbekannten Gottes’ (de Nederlandse vertaling wordt vooraf per mail bezorgd).
Er wordt geen speciale filosofische of theologische vorming verondersteld. Enkel belangstelling voor ‘waar we anders zelden of nooit over spreken, maar waar we misschien wel eens van wakker liggen’.
De persoonlijke lezing van de vooraf toegezonden tekst wordt verondersteld. In de bespreking beperken we ons niet tot vragen over de tekst maar delen we wat dit in eigen leven en beleving oproept.
Op het einde van ieder gesprek wordt samen afgesproken welk hoofdstuk in de volgende samenkomst wordt gelezen en besproken.
Hieronder enkele mogelijke hoofdstukken:


Steeds van 20:00 tot 22:00
Fons Swinnen s.j. begeleidt een gespreksgroep. Hij is eveneens begeleider van geestelijke oefeningen in het dagelijks leven.