Jezuïeten: wie zijn ze, wat heb je aan ze?

2de semester - Lerkeveld (zaal 5)

Jezuïeten zijn een bont gezelschap. Al 500 jaar waaieren ze uit in alle richtingen van de aardbol en geven het beste van zichzelf, met vallen en opstaan. Deze reeks laat je kennis maken met hun activiteiten en geschiedenis, en de blik waarmee jezuïeten de wereld bekijken. We laten telkens een jezuïet aan het woord. Jij mag ermee in gesprek gaan.

Hoe vormen jezuïeten hun identiteit? Wel dat is net zoals bij elke mens: ze worden geboetseerd door anderen! Deze lezing zal aan de hand van het historisch voorbeeld van China aangeven hoe de Chinezen de jezuïeten gemaakt hebben tot wie ze zijn. En dit geldt nog steeds voor vandaag.


Rinald D'Souza researches twentieth-century Christianity in South Asia, particularly the cultural history of the Jesuits in the subcontinent. He is interested in the cultural role and practices of religion in the production of social identities. His PhD thesis examines the role of Jesuit print culture in the indigenisation of the Belgian Jesuit mission in Ranchi, India. He maintains a blog at historiadomus.net


Al bijna honderd jaar wijden Vlaamse jezuïeten zich aan de wetenschappelijke studie van de mystiek. In 1925 werd een team van vier specialisten opgericht, het Ruusbroecgenootschap, dat snel internationale bekendheid verwierf, en tot vandaag bestaat. Wat is de betekenis en de zin van een dergelijk onderzoek? In deze bijeenkomst kijken we wat in de loop van de jaren verwezenlijkt werd. We lezen ook uit een paar mystieke schrijvers die bestudeerd worden."


From the beginning Jesuits were committed to the natural sciences. In the first colleges they taught mathematics and astronomy. Jesuit professors were in contact with key scientists like Galileo, Kepler, Huygens and Newton. Jesuit missionaries introduced European mathematics and astronomy to China and India; made the first maps of America, Asia, and Africa; and brought to Europe the first news about the geography, animals, and plants of those lands. Therefore through research and invention they made, as religious, a contribution to larger society.


Steeds van 20:00 tot 22:00
Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., projectverantwoordelijke van Lerkeveld.