Eigen Kweek

Di 21/02 Christophe Vos

Zestig procent van al het geproduceerde plastic in West-Europa komt terecht op stortplaatsen met de gekende negatieve gevolgen voor het milieu. In deze sessie zullen we op een eenvoudige manier ingaan op circulaire economie, hoe plastics gemaakt worden en gerecycleerd naar nuttige andere stoffen die in bijvoorbeeld smeermiddelen terechtkomen of als andere plastics en hoe katalyse ons hierbij kan helpen.


Di 28/02 Kristof Van Tricht

Klimaat, bevolking, voedsel: onze wereld kent vandaag veel uitdagingen. Aardobservatie biedt ons een essentiële tool om deze uitdagingen van kort bij op te volgen. Satellieten meten dag en nacht de hartslag van onze planeet. De exponentieel toenemende hoeveelheden data die hierdoor worden gegenereerd vereisen geavanceerde machine learning technieken en big data processing om de juiste informatie te verkrijgen uit de data die satellieten ons toesturen.
We verkennen recente ontwikkelingen in het domein van aardobservatie. Van Belgisch onderzoek tot grote spelers zoals Google; van grote Europese satellieten tot CubeSats ter grootte van een schoendoos.

NOOT: Breng voor deze sessie zeker je laptop mee!


Di 07/03 Jonas Heylen

From pixels to actions: computervisie voor autonome auto’s. Naarmate de race om zelfrijdende auto's dichter bij de finish komt, verleggen veel bedrijven de grenzen van de technologie om het laatste stuk te overbruggen. We maken in deze sessie kennis met verschillende technologieën die gebruikt worden in autonome auto's en leren hoe deze voertuigen de wereld om ons heen waarnemen.


Di 15/03 Frederik De Ceuster

Hoe ontstaan sterren, planeten, en uiteindelijk leven? En wat met die exotische zwarte gaten? In mijn onderzoek probeer ik de praktische problemen op te lossen om die vragen te kunnen beantwoorden. Ik laat zien hoe we astrofysische objecten als het ware uit de hemel plukken en vastleggen in computermodellen.


Steeds van 20:00 tot 22:00
Coördinatie door Walter Ceyssens s.j., projectverantwoordelijke van Lerkeveld.